Investeringsfonds De Schone Zaak is in september 2020 opgericht door gevestigde (horeca)ondernemers als financieringsalternatief primair ten behoeve van horecaondernemers.

Ondanks de coronacrisis is het aantal faillissementen in de horeca tot nu toe relatief beperkt gebleven. Duidelijk is echter dat steeds meer horecabedrijven de crisis niet zullen doorstaan; hun voortbestaan wordt bedreigd, faillissementen liggen op de loer, en goedlopende bedrijven gooien de handdoek in de ring. De terughoudendheid van traditionele financieringsinstellingen bij investeringsplannen of tegenslagen gecombineerd met de hoge kapitaallasten van leningen, vraagt om alternatieve oplossingen in het voortbestaan van MKB-ondernemingen.

Uit liefde voor de branche en vanwege maatschappelijke betrokkenheid zet De Schone Zaak zich in om ondernemers en hun werknemers de mogelijkheid te bieden om uit de financiële problemen te raken, ondernemers uitbreiding van hun ondernemingen te kunnen laten realiseren of ondernemers in spe de kans te bieden hun droom waar te maken.

De Schone Zaak heeft de ambitie in de kern gezonde bedrijven de mogelijkheid te bieden voor een schuldenvrije (door)start. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aankoop van de bedrijfsinventaris uit faillissement of door het financieren van een crediteurenakkoord. Op basis van een gunstige pachtovereenkomst, een unieke samenwerking met landelijk opererende horecaleveranciers en de inzet van specifieke branchekennis wordt een succesvolle voortzetting van de onderneming gefaciliteerd.

De Schone Zaak biedt steun, advies en oplossingen vanuit jarenlange ervaring en ondernemerschap. Inmiddels (oktober 2021) werden 15 ondernemingen op toplocaties aangekocht en verpacht.

Indien u hierover meer wilt weten kunt u contact opnemen met De Schone Zaak – www.de-schone-zaak.nl

Maikel Lindewegen (De Schone Zaak I BV), mob. 06 5335 6608

Aanbevolen artikelen