De markt en uw concurrenten zijn voortdurend in beweging en dat maakt het nodig om uw bedrijfsstrategie regelmatig bij te stellen. Bedrijfsblindheid is er vaak de oorzaak van dat het management van een onderneming niet de juiste maatregelen weet te nemen om het tij te keren met als gevolg dat de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten van hun bedrijf bij eerdere verwachtingen achterblijft. De Bedrijfsscan CHECK & VISION waarbij gebruik gemaakt wordt van beproefde en erkende analysemodellen en enquêtes, zet beslist een nieuwe standaard voor geïntegreerd bedrijfsonderzoek bij MKB-ondernemingen.

De bedrijfsscan bestaat uit analyses van de volgende onderzoeksgebieden: financiële positie en rendement, ondernemerschap en managementstijl, personeelsbeleid en bedrijfscultuur, interne- en administratieve bedrijfsorganisatie, managementinformatie (MIS), procesbeheer, monitoring van marktontwikkelingen en verkoopstrategie. Het onderzoek biedt inzicht in de sterke en zwakke punten van uw bedrijf en zicht op de kansen en bedreigingen voor uw onderneming. De onderzoeksresultaten en de SWOT-analyse vormen de basis voor het realiseren van quick wins en het programma van verbeteringen. Gezamenlijk komen wij tot een herformulering en implementatie van uw bedrijfsvoering en strategie waardoor u in staat gesteld wordt de doelstellingen van uw onderneming te realiseren.  

De Bedrijfsscan CHECK & VISION is bedoeld voor MKB bedrijven die een negatieve fase doormaken maar ook voor bedrijven die naar tevredenheid presteren maar zich terecht de vraag stellen of de onderneming nu wel maximaal profiteert of in de nabije toekomst zal kunnen profiteren van de kansen die zich voordoen en of zij zich in voldoende mate weet te wapenen tegen externe bedreigingen. 

Wij nodigen u uit contact met ons op te nemen of een afspraak te maken om gebruik te maken van dit door ons aangeboden unieke adviesproduct. De lage kennismakingsprijs zal u verrassen, wij garanderen u dat de geboden inzichten en de hieruit voortvloeiende voordelen ruim op zullen wegen tegen de kosten.