Bedrijfswaardering is het middels een berekeningsmethodiek vaststellen van de waarde van een onderneming voor een aan- of verkooptransactie, bij geschillen, economische schade of voor fiscale doeleinden. De berekening van de bedrijfswaarde hangt af van veel factoren zoals de historische prestaties van de onderneming, de huidige situatie van het bedrijf en met name de toekomstperspectieven met betrekking tot het genereren van kasstromen rekening houdend met risico en onzekerheid. Om tot een goed inzicht te komen is het belangrijk een deskundige waardebepaling uit te laten voeren door een onafhankelijk specialist zoals Crefinex.

Bedrijfswaardering is de afgelopen jaren een professionele tak van sport geworden. Er zijn grofweg twee benaderingen om tot een bedrijfswaarde te komen: methodieken waarbij vooral naar historische cijfers wordt gekeken en methodieken waarbij het draait om toekomstige geldstomen. Crefinex CF&BV benadert waarde op een nuchtere manier: een bedrijf is zoveel waard als wat er mee verdiend kan worden. Klinkt simpel? De basisgedachte is dat zeker ook. De methodiek die aan dit principe het meeste recht doet wordt de discounted cashflow-methode (DCF-methode) genoemd. Niet onbelangrijk: de voorkeursmethodiek van de belastingdienst bij waardebepalingen is de DCF methode.

Bij deze methode wordt voor het berekenen van de bedrijfswaarde vooral naar het toekomstige verdienvermogen van het bedrijf gekeken. Het gaat bij de DCF-methode niet om winst (= een boekhoudkundig begrip), maar om de toekomstige kasstromen (cash); het geld dat daadwerkelijk het bedrijf instroomt. Daarbij wordt ook gekeken naar toekomstige investeringen, de lancering van nieuwe producten, het outsourcen van de productie, etc. De toekomstige kasstromen die dit oplevert worden vervolgens contant gemaakt (verdisconteerd) tegen een rentevoet bestaande uit een minimale rendementseis + risicoslag, de zogenaamde vermogenskostenvoet.     

Waardebepalingen zijn qua uitwerking mogelijk variërend van indicatief (om een bod te toetsen) tot aan in detail uitgewerkte rapporten (bijvoorbeeld bij geschillen, een fiscale afwikkeling, verkoop van aandelen of wanneer sprake is van tegengestelde belangen).

Het waarderingsrapport van Crefinex CF&BV geeft naast de waardebepaling inzicht in de uitgangspunten, veronderstellingen, gebruikte informatie en berekeningswijze(n). Wij geven u inzicht in de waarde van de onderneming maar ook inzicht in hoe deze waarde tot stand komt. En nog interessanter; hoe deze waarde kan worden geoptimaliseerd. Iedere onderneming beschikt over waarde-creërende factoren, zogenaamde value drivers. Deze factoren zijn verankerd in zaken als: naamsbekendheid, organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, proposities van producten en diensten, personeel en kostenstructuur. Value drivers bepalen en beïnvloeden in hoge mate de waarde van de onderneming. Indien u de waardestuwers optimaliseert, dan is de kans het grootst dat u de hoogste prijs genereert bij de verkoop van uw onderneming.

Wij nemen graag de tijd om u in een persoonlijk gesprek of in de vorm van een voorstel op maat meer wegwijs te maken over het begrip waarde en de verschillen tussen waarde en prijs

Meer weten?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een bedrijfswaardering laten uitvoeren, dan kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.