Ondernemingen en markten veranderen voortdurend. Ongeziene en onverwachte veranderingen kunnen leiden tot een crisis. De gevolgen tonen zich in omzetdaling, afnemende winstgevendheid en het verkrappen van de liquiditeit. De oorzaken zijn vaak minder goed zichtbaar en een uitweg moeilijk te vinden. Crefinex beschikt over ruime ervaring en kennis op het gebied van herstructurering van bedrijven. Samen met u wordt bezien of uw onderneming in de kern nog levensvatbaar is. Vaak biedt een strategische heroriëntatie en het afstoten van onrendabele activiteiten soelaas. Wij bieden structuur en overzicht tijdens deze voor u hectische periode en helpen u met het implementeren van het reorganisatie- en actieplan.

Het succes van een onderneming staat of valt met externe en interne omgevingsfactoren. Om uiteenlopende redenen kunnen bedrijven in financiële moeilijkheden terechtkomen. Toenemende concurrentie of plotselinge vraaguitval, falend management of veranderende markt-omstandigheden. Al deze factoren kunnen leiden tot oplopende verliezen en uitmonden in een acute crisis. Bij Crefinex hebben we volop ervaring met het doorlichten en herstructureren van organisaties. Wij begeleiden al jaren bedrijven en organisaties bij businesstransformatie en winstoptimalisatie. Daarbij kiezen we voor een brede benadering: we richten ons op externe factoren, mensen, strategie, bedrijfsprocessen, checks en balances, managementinformatie, balansverhoudingen en het verdienmodel.

We starten altijd met een inventarisatie- en analysefase. Daarbij nemen we uw organisatie grondig onder de loep. De uitkomsten en conclusies worden in begrijpelijke bewoordingen vertaald naar het reorganisatie- en actieplan. Doorgaans bestaat het plan uit een combinatie van verbetervoorstellen die concreet en in samenhang worden beschreven. Per actiepunt wordt aangegeven wie wat moet doen, wat het oplevert en wanneer het gerealiseerd moet zijn. We begeleiden u en de sleutelfunctionarissen van uw onderneming met onze oplossingsgerichte managementadviezen en technieken om uw verbeterpotentieel te realiseren. Crefinex onderscheidt zich door een gedragsgerichte aanpak waarbij we de geldende bedrijfscultuur, eventuele conflictsituaties en alle lagen van uw onderneming betrekken. Aandacht voor de mens staat bij ons centraal.

Bij onze aanpak kiezen we in eerste instantie voor een scherpe focus op zaken waar ondersteuning het meest urgent is en waar quick wins gerealiseerd kunnen worden. Als er brand is ga je immers ook niet eerst vergaderen maar pak je de heftigste brandhaarden aan en verleg je vervolgens je focus naar het verder onder controle brengen van de brand. In bedrijfskundige termen komt de focus in tweede instantie te liggen op de noodzakelijke herstructurering van (onderdelen en processen van) uw onderneming.

Samen met u komen wij tot het formuleren van een effectieve bedrijfsstrategie en bepalen we de kritische succesfactoren (KSF’s) van uw onderneming. Om koers te houden bieden wij u een uniek kompas: namelijk een op basis van maatwerk ontworpen compact en doeltreffend business-dashboard. Door te sturen op kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) en SMART-gedefinieerde doelen die u permanent kunt blijven monitoren kan u samen met uw medewerkers voort op de ingeslagen weg die een nieuwe opgaande fase voor uw onderneming inluidt.

Na afronding van het herstructureringsproces blijven wij tijdens de nazorgfase met u in contact en zijn wij op afroep beschikbaar om waar nodig te finetunen.

Meer weten?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u gebruik maken van onze diensten dan kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.