Bedrijfsadvies


Als ondernemer krijgt u regelmatig te maken met uiteenlopende bedrijfskundige vraagstukken. Vraagstukken die u zelf wellicht niet volledig kunt doorgronden of beantwoorden. Dan is het fijn te weten dat u met die vragen terecht kan bij uw bedrijfsadviseur. Iemand met verstand van zaken en die uw belangen voorop stelt. Dan weet u of u op de goede weg bent, of weet u in ieder geval welke weg u moet inslaan. Bij Crefinex staat wederzijds vertrouwen centraal vanuit de overtuiging dat we door samenwerking meer kunnen bereiken.

Waarmee kan Crefinex u helpen


Als MKB-ondernemer met ambitie wilt u natuurlijk een adviseur die met u meedenkt. Crefinex biedt u een breed en geïntegreerd MKB-dienstenpakket op het gebied van corporate finance, bedrijfswaardering, business restructuring, bedrijfsorganisatie & coaching, fusies & overnames, haalbaarheidsonderzoek en het samenstellen van businessplannen.

Corporate finance

Als je geld nodig hebt, ga je vaak niet meer standaard naar de bank. Terwijl banken hogere eisen stellen, winnen alternatieve vormen van financiering snel aan populariteit. Financieren wordt steeds meer een combinatie van… Lees meer…

Bedrijfswaardering

Bedrijfswaardering is het middels een berekeningsmethodiek vaststellen van de waarde van een onderneming voor een aan- of verkooptransactie, bij geschillen, economische schade of voor fiscale doeleinden. De berekening van de bedrijfswaarde hangt af van… Lees meer…

Business restructuring

Ondernemingen en markten veranderen voortdurend. Ongeziene en onverwachte veranderingen kunnen leiden tot een crisis. De gevolgen tonen zich in omzetdaling, afnemende winstgevendheid en het verkrappen van de liquiditeit. De oorzaken zijn vaak minder goed… Lees meer…

Bedrijfsorganisatie
& Coaching

Om als organisatie slagvaardig te kunnen zijn én blijven zult u met enige regelmaat de bedrijfsstructuur van uw onderneming onder de loep moeten nemen en aanpassen aan de nieuwe uitdagingen waarmee u zich geconfronteerd… Lees meer…

Fusies & Overnames

Wanneer twee ondernemingen samensmelten, gaan zij een fusie aan. De eigenlijke fusie heeft tot gevolg dat de samengevoegde ondernemingen hun gehele of gedeeltelijke zelfstandigheid opgeven. Er komt aldus een nieuwe entiteit tot stand. Een… Lees meer…

Haalbaarheidsonderzoek
& Businessplan

Bent u van plan om een onderneming op te richten of wilt u de bestaande bedrijfsactiviteiten uitbreiden dan is het verstandig een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het onderzoek bestaat onder andere uit externe analyses… Lees meer…

Waarom kiezen voor Crefinex


Crefinex is een adviesbureau met passie voor ondernemen in het Midden en Klein Bedrijf en helpt u om grip te krijgen op zaken binnen uw onderneming die nu nog onvoldoende aandacht krijgen. Wij hebben ruim 40 jaar ervaring opgedaan en kennis opgebouwd binnen de hierboven omschreven vakgebieden. Met behulp van een heldere visie en goede adviezen krijgt u meer inzicht in de bedrijfskundige processen binnen uw bedrijf waardoor uw controle hierop en uw bedrijfsresultaten verbeteren! Heeft u plannen om uw onderneming door fusie of overname uit te breiden of juist zou willen overgaan tot verkoop van uw bedrijf dan is Crefinex dé expert om ondernemingen te waarderen en op te treden als dealmaker.

De Crefinex werkwijze kenmerkt zich door:
• Onafhankelijkheid en betrouwbaarheid
• ‘No nonsense’ mentaliteit
• Resultaatgerichtheid
• Directe en begrijpelijke communicatie
• Sterke financiële kennis en analytische vaardigheden
• Eenduidige adviezen en heldere rapportages

Ga naar de Bedrijfsscan CHECK & VISION
en maak direct kennis met Crefinex