Als je geld nodig hebt, ga je vaak niet meer standaard naar de bank. Terwijl banken hogere eisen stellen, winnen alternatieve vormen van financiering snel aan populariteit. Financieren wordt steeds meer een combinatie van geldmiddelen, zoals: bancair krediet, microkrediet en geld via crowdfunding, kredietunies, private equity en factoring. Middels dit zogenaamde gestapeld financieren kunt u een mix van financieringsvormen samenstellen die past bij uw bedrijf. Samen zoeken we naar de beste oplossing.

MKB-ondernemers kunnen investeringen doen vanuit ingehouden winsten, de lopende kasstroom of er wordt voor de aanschaf van machines en/of auto’s een leaseovereenkomst aangegaan. Voor werkkapitaal of grote investeringen – bijvoorbeeld een bedrijfspand, bedrijfsuitbreiding, overname – staan tegenwoordig naast de traditionele bancaire financiering meerdere opties open. De vraag is welke financieringsvorm het best past bij de activa- en vermogensstructuur van uw bedrijf en bij het specifieke investeringsdoel. Nieuwe aanbieders bieden online eenvoudige processen en snel geld aan en steeds vaker wordt de financieringsadviseur overgeslagen. Handig, maar of het ook goed is, dat is wat anders en het leidt niet altijd tot de beste oplossing. 

Crefinex CF&BV kan u van dienst zijn bij het realiseren van een optimale financieringsstructuur en het schrijven van een financieringsaanvraag. Wij zijn precies op de hoogte welke informatie financiers en investeerders nodig hebben om uw financieringsverzoek te kunnen beoordelen. Ons slagingspercentage bij ingediende aanvragen is hoog: namelijk 95% ! Dit is het resultaat van onze kwalitatief hoogwaardige en heldere wijze van rapporteren en onze kritische houding. Indien wij de kans op een succesvolle kredietaanvraag minimaal achten laten wij u dat ook weten en zoeken dan gezamenlijk met u naar andere oplossingen. Dat bespaart u kosten en onnodige teleurstellingen.

Meer weten?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u gebruik maken van onze diensten dan kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.