Om als organisatie slagvaardig te kunnen zijn én blijven zult u met enige regelmaat de bedrijfsstructuur van uw onderneming onder de loep moeten nemen en aanpassen aan de nieuwe uitdagingen waarmee u zich geconfronteerd ziet. Crefinex gelooft in de kracht van de organisatie en wil u graag helpen bij het ontwikkelen en versterken hiervan. ‘Out of the box’ leren denken, uw stijl van leidinggeven en aandacht voor de ontwikkeling van uw medewerkers zijn voorwaarden om uw organisatie succesvol aan te kunnen sturen. Wij helpen u graag met een training- en coachingsprogramma zodat u kunt groeien in uw competenties en vaardigheden.

De omgeving waarin bedrijven opereren verandert in een razendsnel tempo. Om als onderneming goed te kunnen blijven functioneren is het van belang dat het management kritisch naar de structuur van de bedrijfsorganisatie blijft kijken en deze met de nodige regelmaat aanpast. Dit is niet altijd een eenvoudige opgave.

Het ontwerp van uw organisatie bepaalt hoe klanten uw organisatie ervaren, hoe medewerkers hun rol invullen en leidinggevenden hun verantwoordelijkheid nemen. Voor het waarmaken van uw ambities, moet uw organisatie-ontwerp aansluiten bij uw strategie, primaire bedrijfsprocessen en eisen van stakeholders, bij voorkeur door uw activiteiten zo te organiseren dat de klant centraal staat.

Soms zijn de eisen die vanuit de omgeving aan de bedrijfsorganisatie worden gesteld van dien aard, dat herstructurering of reorganisatie noodzakelijk of gewenst is. Crefinex begeleidt en adviseert u tijdens het zoekproces naar een passende nieuwe organisatiestructuur.

De mens heeft een natuurlijke weerstand tegen verandering. Medewerking van uw werknemers wordt dan ook alleen verkregen als zij nauw bij het veranderingsproces  betrokken worden. Om de verandering op de juiste manier aan te pakken is het belangrijk te begrijpen wat de (wenselijke) bedrijfscultuur is van de organisatie.

Geplande veranderingen vragen een vorm van sturing, om een vorm van verandermanagement. Om veranderingen te kunnen realiseren is naast kennis van de theorieën en modellen uit de veranderkunde ook inzicht in uw persoonlijke talenten en competenties nodig. Crefinex beschikt over deze kennis en heeft ervaring met de praktische toepassing hiervan. Daarnaast gaan we samen op zoek naar een antwoord op de vraag: welke gedragsverandering vraagt deze veranderopdracht van u? Wat moet u in uw denken en doen veranderen om het veranderingsproces niet in de weg te staan. Crefinex helpt en adviseert u om de juiste keuzes te maken en deze te vertalen naar een passende veranderstrategie met bijbehorende interventies.

Het wordt steeds meer ‘normaal’ voor ondernemers en leidinggevenden om zich te laten coachen. Opvallend is dat het vooral gaat over bedrijfskundige aspecten, managementstijl, gedrag en houding. Crefinex heeft de nodige kennis en ervaring opgedaan waar het strategisch coachen en sparren voor ondernemers, directies en middle management betreft. Gezamenlijk mogelijkheden onderzoeken en beslissingen nemen vanuit verrassende perspectieven. Concreet en businessgericht met respect voor het groeipotentieel van mensen, de organisatiedynamiek en bedrijfscultuur. Wij leveren maatwerk waar het uw wensen en behoeften betreft, stellen gezamenlijk een individueel opleidingsplan (IOP) samen en begeleiden u indien gewenst door een assessmenttraject om meer inzicht te krijgen in en richting te kunnen geven aan uw ontwikkelpotentieel.  

Het uiteindelijke doel voor Crefinex is dat u verder groeit in uw persoonlijke effectiviteit, leiderschap en authenticiteit, waardoor u en uw organisatie beter gaan presteren. De hoofdfocus ligt hierbij op u als persoon en als professional.

Meer weten?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u gebruik maken van onze diensten, dan kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.