De coronacrisis raakt onze economie hard. Volgens de berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de Nederlandse economie in 2020 met 3,7 procent gekrompen. Voor 2021 voorziet het Centraal Planbureau (CPB) in een stijging van bijna vier procent van het bruto binnenlands product (bbp). De Europese Commissie (EC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) komen voor Nederland met wat lagere prognoses. In 2022 zal de groei van de Nederlandse economie naar verwachting 3,5 procent bedragen.

Aanbevolen artikelen